Kafamda Deli Sorular

Bu sayfa aracılığıyla size aklıma takılan, takılıp da cevabını bulduğum teknolojik (özellikle kodlama ile ilgili) soruları ve bulabildiğim cevapları paylaşacağım. Yorum olarak soru yollarsanız onları da yazımın sonuna eklerim.

-Bir programlama dili oluşturulurken ilk kod nasıl derlenir?

-C# ta tüm dillerin referanslarına ulaşılabilir mi?
-C/C++ referansına nasıl erişilir?
-C# ta komut satırına erişmek mümkün müdür?
-Bunun için bir metot var mıdır? (c++da system("komut"); vardı)
-csc. exe nasıl kullanılır?
+.cs dosyası Windows'ta csc'nin kayıtlı olduğu konuma atılır ve csc exe çalıştırılıp ilgili komutlar yazılır.

-csc.exe ile görsel programlar derlenebilir mi?
+Evet.

-Bir uzantı bir programla nasıl ilişkilendirilir?
-Bir header (.h) dosyası nasıl yazılır?
-Bir dll dosyası nasıl yazılır? | (C#)
+Visual Studioda yeni projeye tıklayıp class library seçin.

-exe ile iletişimi nasıl sağlanır?
-C# ta .exe uzantılı bir dosya çalıştırılabilir mi?
-C# ta sekmeli form nasıl oluşturulur?|
+Toolboxtan tabcontrol bileşenini forma entegre edin.

-C# ta internet erişimi nasıl yapılır?|
+linklabel ile veya
+örneğin buttonun click event'ına
System.Diagnostics.Process.Start("http://batuhanaktas.blogspot.com/");

-C# progress bar nasıl kullanılır? |
+ProgressBar.Value=x;
Buradaki x 0 ile 100 arasında bir sayı olmalıdır.
-Matlab çizilen bir şeklin denklemini çıkarabilir mi?
-Açık kaynak kodlu yazılımlar nasıl derlenir?
-Program setup dosyası nasıl hazırlanır? |
+VS2010'da yeni proje bölümünde setup and deployment seçin.
+VS2012 ve üzeri sürümlerde setup desteği olmadığından InstallShieldLE indirip
onunla çalışın.
+Ben visual studio 2010 kullanmanızı öneririm. daha kolay kullanım imkanlar var.
eğer exeniz dağıtıma hazırsa setup hazırlama programları var (3.parti).

-Matlab sin(x) ile sin(x*pi/180) arasındaki fark nedir?
-sin x olan derece öteki radyandır (yorumdan aynen aldım.)

-a++ ile ++a ve a-- ile --a arasındaki farklar nelerdir?|
+b=a++ yazıldığına önce b=a olur, sonra a bir artar.
+b=++a yazıldığında önce a bir artar, sonra b=a olur.

-If yapısının mantığı (işlemci tarafında nasıldır?

-Foreach nedir,ne için ve nasıl kullanılır?|
Foreach koleksiyon diye genellenen diziler ve listbox, combobox v.b ögelerin
içindeki elemanları tek tek kontrol etmeye olanak tanır. 
foreach( degisken_tipi aranan_nesne_adi in koleksiyon_adi){}

-static metot/sınıf nedir?
-Debug Mod ve Release Mod nedir? Farkları nelerdir?
-this nedir?
-Yapıcı metot ve yıkıcı metot nedir?
-Bir form bellekten tümüyle nasıl silinir?|
+Application.Exit();
yapıldığında tamamen siliyor sanırım.

-KeyDown,KeyPress,KeyValue,KeyChar,KeyData nedir?|
Bir bileşenin (textBox, Button v.b.) olaylarından bazılarıdır.

-Paralel programlama nasıl yapılır?
-Bir yazılımın performansı nasıl ölçülür?
-String değişken bellekte ne kadar yer tutar?
-Boyutu belirsiz dizi sınırsız boyuta nasıl sahiptir?
-Switch case'te büyüklük kontrolü nasıl yapılır?|
+Yapılmaz.

-(object sender, EventArgs e) bölümündeki parametreler ne işe yarar?
-Bir metot kaç tane parametre alabilir?
+Sınırsız parametre alabilir.
-Yapıcı metotlarda da aşırı yüklenme olur mu?
+Olur.
-Birden çok programlama dili kullanılarak yazılım yapılabilir mi?
  -Yapılırsa farklı dillerdeki derleme işlemi nasıl yapılır?
-Farklı işlemciler olmasına rağmen işletim sistemleri neden sadece 32/64 bit?
Yazılımla kalın.

Yorumlar

  1. -Matlab sin(x) ile sin(x*pi/180) arasındaki fark nedir?
    sin x olan derece öteki radyandır yardımcı olayım dedim cevabı görmeyince :D

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar